Tietosuojaehdot

ESTONIA Resort Hotel & Spa suojaa asiakkaidensa henkilötietoja ja on laatinut nämä tietosuojaehdot, joissa kuvataan sitä, millä tavoin ESTONIA Resort Hotel & Span käsittelee asiakkaiden henkilötietoja tuottaessaan palveluita asiakkaille.

ESTONIA Resort Hotel & Spa käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja Euroopan unionin säädösten edellyttämällä tavalla.

ESTONIA Resort Hotel & Spa käsittelee asiakkaiden henkilötietoja niin paljon kuin on tarpeen ja niin vähän kuin on mahdollista tarjotessaan palveluita yksityishenkilöille.

ESTONIA Resort Hotel & Spa kerää henkilötietoja (muun muassa etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite) käyttäjän tehdessä varaustiedustelun kotisivun kautta tai tehdessä varauksen sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla.

ESTONIA Resort Hotel & Spa käyttää keräämiään asiakkaiden henkilötietoja tarvittaessa muun muassa ottaakseen yhteyttä asiakkaaseen (esim. varausajan muuttamista varten), kanta-asiakaskortin toimittamiseen sekä uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

ESTONIA Resort Hotel & Spa ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei Viron tasavallan voimassa oleva lainsäädäntö velvoita siihen.

ESTONIA Resort Hotel & Spa käsittelee myös yksilöimättömiä asiakastietoja (mm. ikä ja sukupuoli) tilastointia varten. ESTONIA Resort Hotel & Spa saa yksilöimättömiä asiakastietoja myös verkkosivustolla käytettävien evästeiden avulla.

ESTONIA Resort Hotel & Spa käyttää asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseen niin organisatorisia, fyysisiä kuin tietoteknisiä turvatoimenpiteitä. ESTONIA Resort Hotel & Span asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät ainoastaan tehtävään valtuutetut henkilöt.

ESTONIA Resort Hotel & Span verkkosivustoa käyttäessään ja/tai palvelua varatessaan asiakas on tutustunut tietosuojakäytäntöön ja hyväksynyt sen.

Kun ESTONIA Resort Hotel & Spa on edustettuna kolmannen osapuolen tarjoamissa palveluissa ja sosiaalisessa mediassa, sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjä.

ESTONIA Resort Hotel & Spa pidättää oikeuden muuttaa näitä tietosuojaehtoja tarvittaessa. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivustolla.

Mikäli teillä on näitä tietosuojaehtoja tai muita asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privaatsus@spaestonia.ee.

 

 

 

 

Varaa online