PRIVAATSUSTINGIMUSED

ESTONIA Resort Hotel & Spa kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi isikuandmete töötlemist seoses ESTONIA Resort Hotel & Spa teenuste osutamisega kliendile.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub ESTONIA Resort Hotel & Spa kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

ESTONIA Resort Hotel & Spa töötleb klientide isikuandmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik üksikisikule teenuse osutamise eesmärgil.

ESTONIA Resort Hotel & Spa kliendi isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete (muu hulgas ees- ja perekonnanimi, elektronpostiaadress, telefoninumber, elukoha aadress) esitamisel broneeringupäringu tegemisel veebilehe kaudu või broneeringu tegemisel elektronposti või telefoni teel või muul viisil.

ESTONIA Resort Hotel & Spa kasutab kogutud klientide isikuandmeid vajaduse korral muu hulgas klientidega ühenduse võtmiseks (nt broneeringuaja muutmiseks), püsikliendikaartide väljastamiseks, uudiskirjade ja teavituste edastamiseks juhul kui klient on selleks soovi avaldanud.

ESTONIA Resort Hotel & Spa ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

ESTONIA Resort Hotel & Spa töötleb ka kliendi isikustamata andmeid (muu hulgas nt vanus, sugu) statistika koostamise eesmärgil. Samuti saab ESTONIA Resort Hotel & Spa isikustamata andmeid „küpsiste“ kaudu veebilehe kasutamisel.

ESTONIA Resort Hotel & Spa rakendab kliendi isikuandmete kaitsmiseks nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. ESTONIA Resort Hotel & Spa kliendi isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

ESTONIA Resort Hotel & Spa veebilehte kasutades ja/või teenuse broneerimisel on klient privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellega nõustunud.

Kui ESTONIA Resort Hotel & Spa on esindatud kolmanda poole pakutavates teenustes ja ühismeedia kanalites, kehtivad nende kohta vastavate teenusepakkujate privaatsuspoliitikad.

ESTONIA Resort Hotel & Spa jätab endale õiguse vajadusel käesolevaid privaatsustingimusi muuta, millest teavitab veebilehel.

Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil privaatsus@spaestonia.ee.

Broneeri tuba