Hotelli säännöt

Sisäänkirjautuminen:

Hotelliin saapuminen alkaen klo 15.00. Aikaisempi sisäänkirjautuminen on mahdollista sopimalla siitä etukäteen.
Hotelliin kirjauduttaessa on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistukseksi käyvät seuraavat:
– passi
– henkilökortti
– ajokortti.
Majoittuvan henkilön on täytettävä kirjautumiskortti hotelliin kirjautumisen yhteydessä. Kirjautumiskortti on täytettävä selkeällä, luettavalla käsialalla ja varustettava hotellivieraan allekirjoituksella. Hotelli voi kieltäytyä ottamasta vastaan vierasta, joka ei täytä kirjautumislomaketta asianmukaisesti.

Hotelliin ei kirjata sisään:
Henkilöitä, jotka voivat käytöksellään häiritä muita hotellivieraita, eikä ilman aikuista majoittuvia alaikäisiä.

Maksaminen:
Majoituspalvelun hinta on maksettava esitetyn laskun mukaisesti hotelliin kirjautumisen yhteydessä. Vierailun aikana käytetyistä hotellin palveluista on maksettava viimeistään hotellista poistumisen yhteydessä. Hotellissamme hyväksytään kaikki yleisimmät kansainväliset luotto- ja pankkikortit.

Uloskirjautuminen:

Pyydämme luovuttamaan hotellihuoneen viimeistään klo 12.00. Myöhäisempi uloskirjautuminen on mahdollista sopimalla siitä etukäteen. Jokainen lisätunti klo 12.00 jälkeen maksaa 10 euroa. Hotellista uloskirjautumisen yhteydessä on palautettava huoneen avain ja kylpyläranneke sekä maksettava kaikista käytetyistä palveluista. Jos kylpyläranneke katoaa tai sitä ei palauteta, perimme 25 euron sakon.

Tupakointi hotellissa:

ESTONIA Resort Hotel & Spa on savuton hotelli. Tupakointi hotellissa on sallittua vain siihen varatuilla erillisillä alueilla. Tupakoinnista muualla kuin merkityillä tupakointipaikoilla on maksettava sakko. Sakon suuruus on 100 euroa.

Lemmikit hotellissa:

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisesta mukana matkustavasta lemmikistä hotellivarauksen yhteydessä. Majoittuminen lemmikin kanssa on mahdollista vain tietyissä hotellihuoneissa, ja lemmikkihuone on varattava etukäteen. Lemmikit eivät saa olla tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita, eivätkä niille turvattomissa paikoissa (liukkaat pinnat, jyrkät pudotukset, hukkumisvaara jne.). Lemmikin omistajalta peritään lisämaksu, ja hänen on noudatettava lemmikin omistajan muistilistaa. Lemmikin omistaja on vastuussa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista (sekä omaisuusvahingoista että terveyshaitoista).

Yleisen järjestyksen varmistaminen:

Hotellissa noudatetaan kaikkia vaatimuksia, jotka koskevat yleistä järjestystä, rauhan säilyttämistä ja sotkemisen ehkäisemistä. Jos yleistä järjestystä rikotaan, hotelli voi tarvittaessa kutsua paikalle vartijat tai poliisin. Henkilökunta voi pyytää vierasta (tai vieraita) poistumaan hotellista ja sen alueelta. Poistamisen yhteydessä vieraan on maksettava varaamansa majoitus ja tilaamansa lisäpalvelut.

Yörauha hotellissa:

Yörauha hotellissa alkaa klo 23.00 ja päättyy klo 6.00. Yörauhan rikkomisella tarkoitetaan toisten häiritsemistä esimerkiksi äänillä, valoilla tai mekaanisilla ja elektronisilla laitteilla. Jos yörauhaa rikotaan, hotelli voi tarvittaessa kutsua paikalle vartijat tai poliisin. Henkilökunta voi myös pyytää vierasta (tai vieraita) poistumaan hotellista ja sen alueelta. Poistamisen yhteydessä vieraan on maksettava varaamansa majoitus ja tilaamansa lisäpalvelut. Mikäli yörauhaa rikotaan, hotellilla on oikeus jokaista virkavallan kutsua kohden pyytää aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi sakkoa 50 eurosta ylöspäin riippuen vahinkojen suuruudesta.

Vieraan vastuu vahingoista:

Vieraanamme olet velvollinen noudattamaan voimassa olevia sääntöjä ja vastuussa niiden noudattamisesta. Olet vastuussa tahallaan tai vahingossa aiheutuneesta vahingosta, jonka sinä itse tai muu seurueesi jäsen olette mahdollisesti aiheuttaneet hotellihuoneessa tai hotellin yleisissä tiloissa. Hotellilla on oikeus vaatia korvausta asiakkaan aiheuttamasta aineellisesta vahingosta. Vahingonkorvauksen suuruus määräytyy aiheutuneen välittömän vahingon perusteella, mihin lisätään vahingon korjaamiseen liittyvät kustannukset.

Jos asiakas sairastuu hotellissa oloaikanaan ja COVID-19-testi on positiivinen:

  • COVID-19-testin ollessa positiivinen vaadimme täydellistä eristäytymistä, hotelli järjestää huonepalvelun ja ruokailut eristyksissä olevalle asiakkaalle. Jos oleskelu hotellissa on lyhytaikainen, loma keskeytetään ja asiakas on velvollinen poistumaan hotellista ja palaamaan kotiin mahdollisimman pian. Tällaisessa tapauksessa hotelli palauttaa asiakkaalle tämän etukäteen maksamien, käyttämättä jääneiden majoituspalvelujen ja muiden palvelujen hinnan.
  • Sairastuneen kanssa samassa huoneessa oleskelevien henkilöiden, jotka eivät ole saaneet tartuntaa, tulee myös pysyä eristyksissä, ja heihin sovelletaan kaikkia samoja sääntöjä kuin positiivisen COVID-19-testin kohdallakin.
Varaa online