PRIVAATSUSTINGIMUSED

ESTONIA Medical Spa & Hotel kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi isikuandmete töötlemist seoses ESTONIA Medical Spa & Hotel teenuste osutamisega kliendile.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub ESTONIA Medical Spa & Hotel kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

ESTONIA Medical Spa & Hotel töötleb klientide isikuandmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik üksikisikule teenuse osutamise eesmärgil.

ESTONIA Medical Spa & Hotel kliendi isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete (muu hulgas ees- ja perekonnanimi, elektronpostiaadress, telefoninumber, elukoha aadress) esitamisel broneeringupäringu tegemisel veebilehe kaudu või broneeringu tegemisel elektronposti või telefoni teel või muul viisil.

ESTONIA Medical Spa & Hotel kasutab kogutud klientide isikuandmeid vajaduse korral muu hulgas klientidega ühenduse võtmiseks (nt broneeringuaja muutmiseks), püsikliendikaartide väljastamiseks, uudiskirjade ja teavituste edastamiseks juhul kui klient on selleks soovi avaldanud.

ESTONIA Medical Spa & Hotel ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

ESTONIA Medical Spa & Hotel töötleb ka kliendi isikustamata andmeid (muu hulgas nt vanus, sugu) statistika koostamise eesmärgil. Samuti saab ESTONIA Medical Spa & Hotel isikustamata andmeid „küpsiste“ kaudu veebilehe kasutamisel.

ESTONIA Medical Spa & Hotel rakendab kliendi isikuandmete kaitsmiseks nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. ESTONIA Medical Spa & Hotel kliendi isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

ESTONIA Resort Hotel & Spa veebilehte kasutades ja/või teenuse broneerimisel on klient privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellega nõustunud.

Kui ESTONIA Medical Spa & Hotel on esindatud kolmanda poole pakutavates teenustes ja ühismeedia kanalites, kehtivad nende kohta vastavate teenusepakkujate privaatsuspoliitikad.

ESTONIA Medical Spa & Hotel jätab endale õiguse vajadusel käesolevaid privaatsustingimusi muuta, millest teavitab veebilehel.

Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil privaatsus@spaestonia.ee.

 

 

 

 

Broneeri tuba