Hotelli KODUKORD

ESTONIA Medical Spa & Hotel kodukord:

Check in:
Hotelli saabumine on alates kell 15.00. Varasem sisseregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel. Hotelli registreerimisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
– Pass
– ID-kaart
– Juhiluba

Hotelli registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi. Kõik registreerimiskaardid peavad olema täidetud loetava käekirjaga ja allkirjastatud hotelli külastaja poolt. Hotell võib keelduda külastaja hotelli lubamisest, kes ei täida registreerimisvormi korrektselt.

Hotelli ei registreerita:
– Isikuid, kes oma käitumisega võivad häirida hotelli teisi külastajaid.
– Alaealisi, kellel pole täiskasvanut koos temaga koos majutumas.

Tasumine:
Hotelli registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt esitatud arvele. Hotelli teenuste eest, mida kasutati majutusperioodi jooksul, tuleb tasuda hiljemalt hotellist lahkumisel. Meie hotellis aktsepteeritakse kõiki levinumaid rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte.

Check out:
Hotellitoa palume vabastada hiljemalt kell 12.00. Hilisem väljaregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel. Iga täiendav tund pärast kella 12.00 on 10 eurot.
Hotellist väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa võti ja tasuda kõikide kasutatud teenuste eest.

Suitsetamine hotellis:
ESTONIA Medical Spa & Hotel järgib suitsuvaba hotelli põhimõtet. Suitsetamine on keelatud hotelli siseruumides ja rõdudel. Suitsetamine on lubatud vaid hotellis selleks eraldatud aladel. Suitsetamise eest selleks mittelubatud alal on külastaja kohustatud trahvi tasuma. Trahv suitsetamise eest on 100 eurot.

Lemmikloomad hotellis:
Hotelli broneeringut tehes palume informeerida hotelli töötajat oma lemmikloomast. Lemmikloomaga majutamine on võimalik vaid kindlates hotellitubades ja eelneva broneeringu alusel. Lemmikloom ei või viibida toitlustusega seotud ruumides või aladel, kus neil ei ole ohutu (libedad pinnad, järsud langused, uppumisoht jms). Lemmiklooma omanikule rakendub lisatasu ja kohustus järgida lemmiklooma omaniku meelespead ning looma omanik vastutab lemmiklooma tekitatud kahju (nii materiaalse kui tervisekahju) eest.

Avalik korra tagamine:
Hotellis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta. Avaliku korra rikkumisel kaasab hotell vajadusel kas turvatöötajad või kutsub välja politsei. Personal võib paluda külastaja(te)l hotellist ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise korral on külastaja kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.

Öörahu hotellis:
Hotellis kehtib öörahu kell 23.00 ja kestab kuni 7.00. Öörahu rikkumise all mõistetakse teiste isikute häirimist heliliste, valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega. Öörahu rikkumisel kaasab hotell vajadusel kas turvatöötajad või politsei. Samuti võib personal paluda külastaja(te)l hotellist ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise korral on külastaja kohustatud tasuma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest. Öörahu rikkumise korral on hotellil õigus küsida tekitatud kahju hüvitamiseks trahvi al 50 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Külastaja vastutus kahju tekitamisel:
Meie külalisena võtate endale vastutuse ja kohustuse järgida kehtestatud eeskirju. Olete vastutav tahtlikult või tahtmatult tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline võib olla tekitanud hotellitoas või hotelli üldruumides. Hotellil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

Kui külastaja haigestub hotellis viibimise ajal ning Covid-19 test on positiivne:
1.
Positiivse Covid-19 testi puhul kehtib täieliku isolatsiooni nõue. Hotellis viibimine katkestatakse ning külastaja on kohustatud hotellist lahkuma esimesel võimalusel ja pöörduma tagasi koju. Isolatsioonis saab külastaja viibida maksimaalselt kuni oma algse broneeringuaja lõpuni.
2. Hotell tagastab seejuures külastajale ettemakstud kasutamata jäänud tasud majutuse ja muude teenuste eest. Hotellist lahkumiseni korraldab hotell isolatsioonis viibiva külastaja toateeninduse ja toitlustuse.
3. Haigega ühes toas viibivad mittehaigestunud inimesed peavad jääma samuti isolatsiooni ning neile kehtivad kõik samad reeglid, mis positiivse Covid-19 testi puhul.

 

 

Broneeri tuba